Rapport d'expertise

Perspectivas urbanas. Temas criticos en politicas de suelo en America Latina

Martim O. Smolka, Laura Mullahy | Cambridge | 2007 |

Lincoln Institute of land policy, Cambridge, Février 2007, 416p.